Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním

ISpP HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii

 

Jedna ze stručných definic informačního systému říká :

Informační systém je systém pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat....

Tato či jiná stroze technická definice však nedokáže postihnout všechny vlastnosti a aspekty, které k informačnímu systému, a zejména informačnímu systému v prostředí zdravotnictví, patří. Není to jen o sběru dat, informací, jejich vyhodnocení či zajištění chodu techniky a programového vybavení, je to také o lidech. O lidech, kteří informační systém tvoří a udržují, o lidech, kteří ho používají, a o jejich vzájemné interakci a spolupráci.

Právě tato spolupráce patří již více než 25 let k základním stavebním kamenům informačního systému odpovídajícího potřebám našich zákazníků, kterým je 

 

 

Informační Systém pro Psychiatrii (ISpP) HIPPO

logo_ispp

 

  

Legislativa

21.2.2019 Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, vyšla ve Sbírce zákonů. Zahrnuje Nařízení (EU) 2016/161 tzv. protipadělkovou směrnici, a to i s přechodným obdobím do 1. 1. 2020, po které dochází k odložení účinnosti ustanovení upravujících přestupky při ověřování a sankcí.

Novela snižuje maximální výši postihu za porušení povinností daných novelou z navrhovaných 20 milionů korun na 2 miliony korun a odkládá jejich možné ukládání až na rok 2020. Rovněž umožňuje koncovému uživateli vrátit léčivý přípravek dodavateli, pokud ani po uplynutí 14 kalendářních dnů od prvního neúspěšného ověření ochranných prvků není možné tento úkon úspěšně provést.

 

Zdroj NOOL.CZ


14.09.2018 byla ve Sbírce zákonů publikována Úhradová vyhláška pro rok 2019, číslo předpisu 201/2018 Sb.


Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů najdete na stránkách PS ČR jako sněmovní tisk č. 138


 

V souvislosti s blížící se účinností nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zde nabízíme odkaz na stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Základní příručka k GDPR / Otázky a odpovědi k GDPR / Pokyny Pracovní skupiny WP29 / Dokumenty k GDPR / Desatero omylů o GDPR

 

Aktuality

26.11.2020 Aktualizace 2020/03 - Dodatek č.5

Byl zveřejněn Dodatek č.5 k aktualizaci 2020/03. Podrobnější informace o jeho obsahu naleznete po přihlášení do partnerské části webu.


20.11.2020 Aktualizace 2020/03 - Dodatek č.4

Byl zveřejněn Dodatek č.4 k aktualizaci 2020/03. Podrobnější informace o jeho obsahu naleznete po přihlášení do partnerské části webu.


6.11.2020 Nový číselník VZP

Vydána aktualizace číselníku zdravotních výkonů platná od 1.11.2020. 

Číselník lze zaktualizovat prostřednictvím funkce automatické aktualizace číselníků v aplikaci.


6.11.2020 Nový číselník VZP

Vydána aktualizace číselníků hromadně vyráběných LP a dalších úhrad platná od 1.11.2020.

Číselník lze zaktualizovat prostřednictvím funkce automatické aktualizace číselníků v aplikaci.


6.11.2020 Nový číselník VZP

Vydána aktualizace číselníku smluvních odborností platná od 1.11.2020.

Číselník lze zaktualizovat prostřednictvím funkce automatické aktualizace číselníků v aplikaci.


4.11.2020 Aktualizace 2020/03 - Dodatek č.3

Byl zveřejněn Dodatek č.3 k aktualizaci 2020/03. Podrobnější informace o jeho obsahu naleznete po přihlášení do partnerské části webu.


29.10.2020 Aktualizace 2020/03 - Dodatek č.2

Byl zveřejněn Dodatek č.2 k aktualizaci 2020/03. Podrobnější informace o jeho obsahu naleznete po přihlášení do partnerské části webu.


23.10.2020 Aktualizace 2020/03 - Dodatek č.1

Byl zveřejněn Dodatek č.1 k aktualizaci 2020/03. Podrobnější informace o jeho obsahu naleznete po přihlášení do partnerské části webu.


8.10.2020 Nový číselník VZP

Vydána aktualizace číselníku zdravotních výkonů platná od 1.10.2020.

Číselník lze zaktualizovat prostřednictvím funkce automatické aktualizace číselníků v aplikaci.


6.10.2020 Nový číselník VZP

Vydána aktualizace číselníku hromadně vyráběných LP platná od 1.10.2020.

Číselník lze zaktualizovat prostřednictvím funkce automatické aktualizace číselníků v aplikaci.


18.9.2020 Aktualizace IS HIPPO 2020/03

Aktualizace IS HIPPO 2020/03 je dostupná po přihlášení do partnerské části webu na stránce určené pro tuto aktualizaci.


28.8.2020 Nový číselník VZP

Vydána aktualizace číselníku zdravotnických prostředků platná od 1.9.2020. 

Číselník lze zaktualizovat prostřednictvím funkce automatické aktualizace číselníků v aplikaci.


31.7.2020 Nový SCAU LP/PZLÚ

Vydán nový Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ platný od 1.8.2020.

Číselníky SCAU, KLK a související lze zaktualizovat prostřednictvím funkce automatické aktualizace číselníků v aplikaci.

Více informací k režimu zveřejňování číselníku SCAU naleznete na www.sukl.cz


30.7.2020 Aktualizace 2020/02 - Dodatek č.1

Byl zveřejněn Dodatek č.1 k aktualizaci 2020/02. Podrobnější informace o jeho obsahu naleznete po přihlášení do partnerské části webu.


29.6.2020 Nový číselník VZP

Vydána aktualizace číselníku stomatologických výkonů s povinnou lokalizací platná od 1.7.2020.

Číselník lze zaktualizovat prostřednictvím funkce automatické aktualizace číselníků v aplikaci.