ISpP HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii

 

Jedna ze stručných definic informačního systému říká :

Informační systém je systém pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat....

Tato či jiná stroze technická definice však nedokáže postihnout všechny vlastnosti a aspekty, které k informačnímu systému, a zejména informačnímu systému v prostředí zdravotnictví, patří. Není to jen o sběru dat, informací, jejich vyhodnocení či zajištění chodu techniky a programového vybavení, je to také o lidech. O lidech, kteří informační systém tvoří a udržují, o lidech, kteří ho používají, a o jejich vzájemné interakci a spolupráci.

Právě tato spolupráce patří již více než 20 let k základním stavebním kamenům informačního systému odpovídajícího potřebám našich zákazníků a tím je 

 

 

Informační Systém pro Psychiatrii (ISpP) HIPPO

logo_ispp

 

  

Legislativa

21.12.2016 Ve sbírce zákonů vyšla Vyhláška 421/2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů


31.10.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována Úhradová vyhláška pro rok 2017, číslo předpisu 348/2016 Sb.


21.12.2015 byla ve Sbírce zákonů publikována novela vyhlášky 297/2012 o Listu o prohlídce zemřelého, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2016. Novelizace přináší především změnu vzhledu jednotlivých částí formuláře LPZ a změnu způsobu v předávání. Podrobnější informace ke změnám najdete na webu ÚZIS


23.10.2015 byla ve Sbírce zákonů publikována Úhradová vyhláška pro rok 2016, číslo předpisu 273/2015 Sb.


3.4.2015 byla ve Sbírce zákonů publikována částka 30 obsahující Vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích, číslo předpisu 65/2015.


Aktuality

16.1.2018 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku individuálně vyráběných LP platnou od 1.1.2018 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


10.1.2018 Aktualizace - Dodatek č.1

Byl publikován Dodatek č.1 k aktualizaci 2017/04. Podrobnější informace o jeho obsahu naleznete po přihlášení do partnerské části webu.


9.1.2018 Nové číselníky VZP

Aktualizaci číselníků zdravotních výkonů a hromadně vyráběných LP platnou od 1.1.2018 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


8.1.2018 Nové číselníky VZP

Aktualizace číselníků stomatologických výkonů, zdravotnických výkonů, IVLP výkonů pro dopravu platné od 1.1.2018 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


29.12.2017 Nový SCAU LP/PZLÚ

Vydán nový Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ platný od 1.1.2018.

Číselník KLK a související naleznete v sekci Číselníky.

Více informací k režimu zveřejňování číselníku SCAU naleznete na www.sukl.cz


22.12.2017 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku stomatologického materiálu platnou od 1.1.2018 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


22.12.2017 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku zdravotnických prostředků platnou od 1.1.2018 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


19.12.2017 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku indikace lázeňské péče platnou od 1.1.2018 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


8.12.2017 Aktualizace IS HIPPO

Aktualizace IS HIPPO 2017/04 je dostupná po přihlášení do partnerské části webu na stránce určené pro tuto aktualizaci.


8.11.2017 Informace SÚKL k eReceptu

Aktuální informace SÚKL o stavu připravenosti systému eReceptu najdete na Systém eReceptů je připraven...


6.10.2017 Po přihlášení do partnerské části lze v Ostatní - Dokumenty ze seminářů stáhnout prezentace ze semináře pro správce IS HIPPO na Skalním mlýně.


2.10.2017 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku výkonů pro dopravu platnou od 1.10.2017 najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


2.5.2017 Nový číselník VZP

Aktualizaci číselníku diagnóz platnou od 1.4.2017 (není překlep) najdete v části Číselníky po přihlášení do partnerské části webu.


9.12.2016 V části Ostatní - Dokumenty ze seminářů partnerské části webu jsou dostupné prezentace ze semináře Hvězdárna 25.