Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním

ISpP HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii

ISpP HIPPO - řešení pro psychiatrii

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO je uceleným řešením pro vedení agendy psychiatrického pacienta v průběhu jeho ústavního a navazujícího ambulantního léčení. Základní dodávka obsahuje nástroje nezbytné pro zpracování dat medicínského i administrativního charakteru s důrazem na podporu práce lékařů a dalšího zdravotnického personálu – především návazností a jednoznačností informací, které jsou-li jednou vloženy do informačního systému, jsou potom k dispozici všem oprávněným uživatelům.

 

Systém využívá vlastností operačního systému WINDOWS, běžně lze v práci s ním pro stejnou funkci aplikovat tři uživatelské přístupy : práci na klávesnici, práci s myší i práci prostřednictvím klávesových zkratek.

 

Z podstatné části je při zpracování údajů potlačena nutnost mechanického přepisování – např. podklad pro výstupní zprávu při ukončení hospitalizace je vygenerován z definovaných údajů vedených v průběhu hospitalizace, do dokumentů – záznamy tiskopisy, protokoly jsou automaticky vkládány údaje, které již systém obsahuje a jsou do daného dokumentu potřebné. Existuje-li zápis informace, ze které lze dovodit jednoznačnou souvislost, je využit: např. pacient, který má jedním zápisem zaevidovanou nepřítomnost, má automaticky proveden odpočet regulačního poplatku, odepsanou stravu, tato skutečnost se promítne do vyúčtování a povinných sestav.

Lze počítat se sumarizací některých procesů : jsou-li např. laboratoří doručeny výsledky elektronickou cestou, mohou být jedinou volbou přiřazeny do dokumentace všech dotčených pacientů.

 

Záznamy a tvorba dokumentů je v mnoha případech řešena tak, že uživatel dodrží rámec standardu, ale přitom obsah může sám ovlivnit : např. je připravena struktura zápisu akceptující požadavky legislativy, kterou lze v daném zařízení „naplnit“ obsahově dle vlastní úvahy ( ošetřovatelské diagnozy, edukace, záznamy o souhlasu se zdr. výkonem, zápisy o použití omezovacího prostředku … atd.)

 

Hodnotící sestavy nad daty zohledňují potřeby oboru psychiatrie, většina ze cca 160 sestav má vícenásobné možnosti volby výběrových kriterií, vícenásobnou možnost třídění a často několik typů volby tiskových výstupů.

 

V systému jsou připravena specializovaná hlášení a tiskopisy, v masivní míře jsou udržovány historie položek významných pro daný obor.

 

Jsou sledovány legislativní změny týkající se oboru, a jsou promítány do systému tak, aby uživatelé včas a v potřebné kvalitě mohli reagovat na změnu vnějších podmínek.

 

Systém je koncipován tak, aby jej bylo možno přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka, jeho zvyklostem a metodice práce.