Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním

ISpP HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii

Modul Lůžkové oddělení je určen k  vedení kompletní dokumentace průběhu ústavní léčby pacienta. Pro každý den hospitalizace pacienta lze vytvářet lékařskou, sesterskou dokumentaci, současně s údaji nezbytnými pro vyúčtování zdravotní péče. Zde jsou dostupné záznamy, pořízené k pacientovi i dalčími „účastníky“ na léčebném procesu : konziliářů, terapeutů, psychologů . Modul nabízí možnost zpracování objednávky léků, žádanek, je propojen na stravovací a laboratorní systém. Lze počítat s dostupností dokumentů a agend, nezbytných pro zajištění plnohodnotné podpory práce zdravotníků. Zabývá se i pro psychiatrii specifickou problematikou ( užití omezovacích prostředků apod. )

Práce lékaře i sestry je podporována možností použití uživatelsky definovaných výrazů, textů a číselníků.Jako doplňující informace lze využít i záznamy z předchozích hospitalizací a jim odpovídající výstupní zprávy.